Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

Miejskie Przedszkole nr 4

Szkoła Podstawowa nr 56

V Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
ul. Spółdzielczości 21
40-642 Katowice